Dalton Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Tammy v. Melanchthon
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace   

maj: p. Vršecký, Tachov