Fipsy Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Mendy Almett
RTG  0/0
Zkoušky  
Výstavy VELMI DOBRÁ
Bonitace  

video

maj: Kalinová Petra, Ústí nad Labem