Nuget Krásnoočko
nar. 08.3.2010

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Lilly zur Medbacher Mühle
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  Nuget Krásnoočko a No Name Krásnoočkomaj: Mgr. Lenka Nevečeřalová, Louny