Solange Krásnoočko
nar. 5.5.2010

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Tammy v. Melanchthon
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

 

maj: Hall