To Day Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Eny Da-Kr
RTG  
Zkoušky  
Výstavy VELMI DOBRÁ 2 - tř. mladých
Bonitace  

 
Obrana ze dne 28.11.2010Meggan Krásnoočko a ToDay Krásnoočko

maj: Chybová Ludmila, Blahuňov