Uttah Krásnoočko

nar: 25.5.2010

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Inke Almett
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  maj: paní Kubíková