Zampano Krásnoočko

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka Meggan Krásnoočko
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  maj: N. Doležalová, Poděbrady