Zoom Zoom Krásnoočko

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka Meggan Krásnoočko
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: Jana Urbanová, České Budějovice