BONITACE
Chomutov - Krásnoočko

5.10.2008

5.10.2008 proběhla na našem cvičišti bonitace německých ovčáků, posuzoval ing. Jiří Novotný s krajským poradcem chovu Josefem Prášilem, role bonitačního figuranta se zhostil pan Ivan Valach.
Při samotném zahájení byl představen a jako čestný host přizván pan Vladimír Zvolánek. Dnes již 75letý pán je bývalý velitel chovatelské stanice německých ovčáků Pohraniční stráže v Aši. Současně byl dlouholetým poradcem pro chov a rozhodčím z exteriéru. Jeho znalosti a zkušenosti mohou být stále pro mnoho chovatelů velkým přínosem. Jeho přítomnost nebyla náhodná, protože dne 4.10.2008 slavil významné životní jubileum (50 let) dlouholetý předseda našeho klubu Josef Prášil, který v roce 1977/1979 sloužil jako velitel družstva psovodů na výše uvedené chovatelské stanici. Díky panu Zvolánkovi mu bylo umožněno nahlédnout do genetiky v chovu německého ovčáka. Po celou dobu 30ti let na něho náš předseda vzpomínal s úctou a vážností. Nikdy nezapomněl, kdo mu pomohl nahlédnout do chovu a výcviku služebních psů u Pohraniční stráže. Shodou okolností velitelem chovatelských stanic, kam spadal i pan Zvolánek,  byl v tu dobu pozdější plk. ing. Novotný. A tak nedělní shledání bylo plné vzpomínek a dojmů pro všechny tři přítomné. Vše bylo umocněno velmi pěknou účastí a samotným předvedením jak v povaze tak v exteriéru přihlášených zvířat. K tomu všemu jistě napomohlo i překrásné počasí.
Ostatní podrobnosti tohoto setkání se dočtete již brzy v článku o sobotní oslavě narozenin pana Josefa Prášila.

Vladimír Zvolánek, ing. Jiří Novotný, Josef Prášil

Na bonitaci bylo přihlášeno 23 psů a nastoupilo jich 22.
Po celý den bylo veškeré pití a jídlo pro všechny účastníky zdarma.

Za KK Krásnoočko nastoupil jeden pes a šest fen, dvě feny na doživotní bonitaci, pro ostatní to byla premiéra - tito všichni byli zařazeni do I.třídy chovnosti a ohodnoceni v povaze 1/P.

Chris Krásnoočko
poctivě si své odkousal s výbornou ovladatelností
maj: Strnadová Lenka, Krásný dvůr


Dixa Voxet
7mi letá - nekompromisní fena
maj: Prášilová Jaroslava, Chomutov


Inke Almett
předvedla jeden z nejlepších výkonů v obraně
maj: Prášilová Jaroslava, Chomutov
Lana Krásnoočko
předvedla standartní výkon s výborným dohlídáním
maj: Ježková Zuzana, Karlovy VaryMeggan Krásnoočko
splnila naše očekávání a zvláště kontrolní výkon byl překrásný
maj: Chybová Ludmila, Blahuňov


Naomi Krásnoočko
v cizím prostředí předvedla velmi pěkné kousání
maj: Kejzar Vlastimil, Dvůr Králové n/ Labem


Urania z Krupičkova mlýna
razance sama, ovladatelná
maj: Prášilová Jaroslava, Chomutov


Rádi bychom poděkovali všem členům ZKO Krásnoočko, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu bonitace!!!
A to zvláště Lenka Uhlíková, Stanislav Zítek, Dagmar Sýkorová, MUDr. Zyklová Michaela a dcera Martina, Mgr. Kůtová Lucka, Miroslav Škaloud a samozřejmě všem, kteří pomáhali a zároveň bonitovali své psy.

Naše ZKO Krásnoočko všem účastníkům bonitace blahopřeje  a děkuje za jejich sportovní vystupování, které přispělo ke zdárnému chodu celé akce.

Příští bonitace se koná 9. května 2009, na kterou jste všichni srdečně zváni.