ZKO Krásnoočko pořádala dne 19.3.2016 besedu

o ch.st. služebních psů Nový Žďár a o natáčení filmu Černý vlk.Naše pozvání přijal velitel ch.st. Nový Žďar – mjr. Vladimír Zvolánek, který celý svůj život zasvětil chovatelské činnosti NO pro služební účely. Dalším přednášejícím byl pplk. RSDr. Jaroslav Horák, psovod hlavního představitele psí role v legendárním filmu Černý vlk – Bronyho z PS. Hlavní přednášející byl plk. Ing. Bc. Jiří Rulc, známý kynologické veřejnosti nejen jako autor mnoha vynikajících publikací o služební kynologii.

Celá akce byla po náročných přípravách zahájena ředitelem besedy – kpt. Josefem Prášilem, který mimo jiné sám na ch.st. Nový Žďár aktivně působil. P. Prášil všechny přítomné přivítal a předal slovo panu Rulcovi, který nám besedu přiblížil úžasnou prezentací plnou fotek, videí a nezapomenutelným doprovodným komentářem. Přednáška byla prokládaná osobními zážitky všech, kteří na ch.st. aktivně působili nebo se během své služební praxe setkali s dnes zmiňovanými plemeníky NO či výcvikovými postupy. Mezi těmito aktivními přispěvateli byli mimo jiné pplk. Stanislav Beníšek a pplk. Vilém Babička.


Po ukončení první části besedy jsme nachystali vše k předání vzpomínkových dárků. Jako první předal náš vzácný host, pan Jaroslav Šmolík (předseda ČKS), Zlatou plaketu ČKS „Za zásluhy“ panu Vladimíru Zvolánkovi, což bylo oceněno bouřlivým potleskem všech přítomných.


Ředitel besedy, pan Josef Prášil, předal následně vzácným hostům – panu Zvolánkovi, Horákovi, Rulcovi a Šmolíkovi Pamětní plaketu k dnešní besedě a dárkový koš. Dále vyznamenal ak. mal. Kamila Sopka, který ilustroval spoustu knih o psech a jehož grafiku před mnoha lety také osobně podepsal představitel mnoha rolí a charismatická osobnost pan Radovan Lukavský se vzpomínkou na natáčení filmu Černý vlk. Originální grafiku s osobním podpisem pana Kamila Sopka dostali dnes pan Zvolánek a pan Horák.
Jako poslední se předávalo velké překvapení. Dárek, který pro naší akci vytvořila a sponzorovala firma GAPPAY, s.r.o. Pan Vl. Zvolánek, J. Horák, J. Rulc a J. Prášil obdrželi nádherné mikiny, které jsou naprosto originální a dokonale provedené. Každá osobnost má na přední straně mikiny své jméno a na zadní straně hlavní logo psí hlavy PS, které je doplněné názvem ch.st. Nový Žďár a datem jejího založení a zániku.


Po pauze a občerstvení se promítaly videa a ukázky z filmu Černý vlk, které pan Horák doplňoval krásnými zážitky z natáčení a současně nás seznámil s používanými triky, díky kterým se různé scény mohly natočit.

Poté jsme se již společně veselili a využili možnosti strávit tyto krásné chvíle ve společnosti výborných lidí a kamarádů. Stoly se jako vždy v naší organizaci prohýbaly vynikajícím jídlem.


Velké poděkování patří za přijetí pozvání J. Šmolíkovi, Vl. Zvolánkovi, J. Horákovi, J. Rulcovi, K. Sopkovi, V. Babičkovi, S. Beníškovi. Dále děkuji členům ZKO Krásnoočko, kteří přichystali celou akci po technické stránce, nafotili krásné fotky, navařili a napekli samé dobroty a pomohli všude, kde bylo třeba, manž. Luxovým za pomoc a překrásný dort k dnešní akci, Z. Kalvodovi za jeho pomoc v přípravě akce – prostě všem našim kamarádům, kteří se na akci podíleli a tak zúčastnili. Další obrovské poděkování patří firmě GAPPAY za její ochotu a také pochopení pro naší akci, moc si toho vážíme.


Josef Prášil – ředitel akce