Krásnoočko provozuje kynologické cvičiště v Chomutově č. 331 ulice Dukelská, které vzniklo na "městské skládce"a přesto díky snaze všech členů klubu je to dnes jedno z nejlepších kynologických cvičišť. Cvičiště má rozlohu 12 000 metrů čtverečních, má vlastní prostornou klubovnu a náhradní cvičiště, které sousedí s výcvikovou plochou, to je nejvíce využíváno, aby nedocházelo k znehodnocení travnaté plochy po dobu jarních měsíců. Obě plochy plně splňují kritéria pro absolvování výběrových soutěží a konání zkoušek. V současné době je členská základna ustálena a nový členové musejí projít čekatelskou lhůtou. Kolem cvičiště byl vysázen překrásný stromový porost a to 1 200 kusů stromů všeho druhu. V současné době je již značně vzrostlý a umocňuje kouzelný pohled na toto cvičiště.

   Výcvikové dny
zimní čas

   středa
po dohodě

    neděle od 9:00


ZKO CHOMUTOV - KRÁSNOOČKO č. 331

ZKO Krásnoočko děkuje společnosti ČEZ a.s. za sponzorský dar, za který byla pořízena nová překážka na cvičiště.

 

!!! ZÁVODY !!!

předseda:  

Josef Prášil
(vlevo s Maxem z PS, vpravo s Ferem z PS)

Krajský poradce chovu Německého ovčáka pro Severočeský kraj. Rozhodčí z výkonu 1.třídy pro pracovní kynologii. Byl mu udělen titul "Vzorný výcvikář" 1. třídy, pracuje v kynologii od roku 1972. Nositel zlatého odznaku za chov německého ovčáka. Čekatel na rozhodčího pro exteriér. Dlouhá léta pracoval jako bonitační figurant a v současné době je ještě aktivní figurant II. třídy.
Pracoval v chovné stanici bývalé Pohraniční stráže jako velitel družstva.Po dobu služby v chovné stanici Pohraniční stráže dosáhl 1. výkonnostní třídy, čestné vyznamenání - VZORNÝ PSOVOD, VZORNÝ POHRANIČNÍK.
Následovalo 25 roků jako vedoucí v oblasti služební kynologie u PČR a v hodnosti kapitána v roce 2005 odešel do výsluhy. Je nositelem 1. výkonnostní třídy Policie ČR - psovod. Dále je držitelem vyznamenání od prezidenta republiky za "s l u ž b u   v l a s t i". Do hodnosti kapitána byl mimořádně povýšen policejním ředitelem ČR.
Je trojnásobným vítězem přeborů PČR se psem Caro Krásnoočko (ZVV 3 a ostatní zkoušky), tento pes byl i účastník Mistrovství republiky v civilní kynologii.
Po tomto psu následovali ještě 3 psi do vrcholových zkoušek (mimo jiných zkoušek si nejvíce cením, že měli splněny zkoušky dle NZŘ ZVV 3), u mnoho dalších psů a fen složil dalších 36 zkoušek. Rovněž aktivně splňoval chovatelskou stránku.
Na klubových výstavách dosáhl 2x titul VA 2 a dalších předních míst.
Psi z chovné stanice jsou mnohonásobní držitelé titulů Český a Slovenský šampion, Interšampion,  mnohonásobní vítězové mezinárodních, národních, krajských, oblastních výstav a vítězů tříd
 

V tomto zimním období probíhá výcvik obran v sobotu nebo v neděli - dle dohody!!!

 

 PADESÁTINY - oslava

figurant: Jakub Klečka (figurnat II. třídy + bonitační), Miroslav Škaloud, Josef Prášil

výcvikáři: Jaroslava Prášilová - držitel odznaku VZORNÉHO výcvikáře III. st.
Ing. Michaela Šultová - - držitel odznaku VZORNÉHO výcvikáře III. st.

pokladní + hospodářka: Jana Štayrová, Veronika Francová

fotografie: Ing. Michaela Šultová, Jaroslava Prášilová,  Jana Štayrová
Hana Kufová -
držitel odznaku VZORNÉHO výcvikáře III. st.


Nabízíme: sportovní výcvik psů všech plemen s PP i bez PP
                 základní výcvik + socializace
                 všestranný výcvik (stopa, poslušnost,obrana)
                 příprava na výstavy a bonitace


KUDY K NÁM...cesta od Prahy
..

VÝCVIKOVÝ PROSTOR

 fotografie výcvikového prostoru panoramaticky  - klikni 


náš les v roce 1998 a v roce 2009VÝCVIK
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástup členů (připravovaných na zkoušku) před poslušností
 
Nástup členů k základní poslušnosti

řada zleva: Lana Krásnoočko, Grot Cidabro, Idaho Krásnoočko

Brixi Common Rock                                                                                                              

                                   Alma Sarah ze Smederova                                       Grot Cidabro                            
 
      
Vicont Devil Krásnoočko

Grot Cidabro                                                Xtaze Krásnoočko
 
Vicont Devil Krásnoočko                           Sheila Krásnoočko                         Alma Sarah ze Smederova

Habib Krásnoočko                                             Curie Krásnoočko
 
Grizly z Válovy zahrady
 
 
    
Dixa Voxet                                                                     Grizly z Válovy zahrady   

Brixi Common Rook                             Grot Cidabro (2x)                                                                     


 ! NEDĚLE 30.9.2007 !
V poslední zářijovou neděli nám vyšlo krásné počasí a tak se nám nejen pěkně cvičilo, ale také jsme trošku předčasně oslavili narozeniny předsedy klubu a trošku opožděně jsme mu poblahopřáli k  jeho úspěšnému dokončení ROZODČÍHO I.tř z výkonu.

 
                 
Alma Sarah ze Smederova                                                  Idaho Krásnoočko                                              

      Grot Cidabro
 
  


a oslava pokračovala i ve čtvrtek...


 new
! Neděle 7.10.2007 !


Nácvik rozvíjení zloby v kruhovce a v řadě
Trénink stop

      Grot Cidabro
 

Protože se každý podzim a zimu na cvičiště slétají vrány a svými silnými zobáky dokáží během několika dnů zcela zničit travnatý porost, používáme k jejich plašení "Tonču", která je přivázána řetízkem ke svému místu uprostřed placu a svým pípáním tyto nechtěné návštěvníky odrazuje!

(milovník ptáků - Josef Prášil s Tončou)

Stavba klubovny


Brigádya po práci něco k snědku...

 AKCE pořádané ZKO Krásnoočko č. 331


   

   MEMORIÁL   JOSEFA   JÁNOŠE rok 2006


Jako vzpomínku na dlouholetého funkcionáře a kynologa byl uspořádán I. ročník memoriálu Josefa Jánoše, který navazoval na kdysi slavný závod "Podkrušnohorský pohár", který pan Jánoš vždy aktivně pořádal. Na tomto závodě posuzovali pánové V. Kuchta a V. Babička. Soutěžilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO 1, IPO 3. Závod proběhl za překrásného počasí, které se pokazilo až při vyhlašování výsledků. Závod byl mimořádně cenově zajištěn v hodnotě 40 000 Kč. Při vyhlašování řiditelem soutěže Josefem Prášilem se závodníkům tajil dech, co všechno se dá na kynologické akci vyhrát.
Slavnostní zahájení provedl řiditel soutěže s představiteli města  a přítomna byla manželka zesnulého paní Jánošová, která popřála závodníkům mnoho úspěchů. Po stránce sportovní došlo k několika mimořádným výkonům, které výše uvedení rozhodčí bodově ocenili.
Za zmínku stojí, že na nástupu byl přítomen poslední pes Benet Krásnoočko, se kterým složil pan Jánoš ZVV 3, IPO 3, SchH 3, ZPO 1, SchH A, BH, FH 1 a tyto zkoušky složil do 4 let věku psa, kterého si pořídil ve věku 66  let, zesnul 28.12.2004 (70 let).

 
        příprava cen ředitelem soutěže Josefem Prášilem    
   
 
                     IPO 1 - Zamunda Bej Krásnoočko, psovod Šultová M. 4. místo


Xtaze Krásnoočko                                              Zamunda Bej Krásnoočko
 

                        
opět Zamunda Bej Krásnoočko                                                ZM - vítěz Truksa M. Žatec
                                                                                                         2.místo Macák - ZKO Krásnoočko Chomutov
                                                                                                         3.místo Vondrušková - ZKO KLadno
                       
ZVV 1 - Vajlantová - Bílina                                                    IPO 1 - 1. Strnadová L. - ZKO Krásnoočko (Xtaze Krásnoočko)
               Šedinová - Jirkov                                                                  2. Marinč - ZKO Cheb
               Vondrušková - Kladno                                                         3. Bradáč - ZKO Slaný

Hlavní kategorie IPO 3 - 1. místo M. Truksa - ZKO Žatec
                                     2. místo M. Truksa - ZKO Žatec
                                     3. místo Novotný J. - ZKO Mělník
                                     4. místo Kavková - ZKO Liberec