Dalton Krásnoočko

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Tammy v. Melanchthon
RTG  
Zkoušky  BH, FPr 1
Výstavy  
Bonitace  

maj. M. Vršecký