(20 měsíců)

Dior Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Tammy v. Melanchthon
RTG  
Zkoušky  ZZO, ZOP
Výstavy VELMI DOBRÝ 2 - tř. dospívající
Bonitace  


(necelých 9 měsíců)


maj: Radka Petříková, Pardubice