Dirty Krásnoočko

Účast na KVV ve třídě mladých se známkou VELMI DOBRÁ 13

O.: Wallo v. Ecknachtal

M.: Saly Krásnoočko

velmi dobrá 1.- vítěz třídy

svod - 5JI+