Frisco Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka Mendy Almett
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: p. Trčka