Indy Krásnoočko

M.: Bety od řeky Labe

O.: Xirby Krásnoočko

svod: 5JI+, velmi nadějný 1.