Jakima Krásnoočko (3,5 měsíce)

M.: Gitty v. Schlospoint

O.: Zambo Krásnoočko

5JI+