James Bond Krásnoočko

Otec  Voodoo Hartis Bohemia
Matka  Pia v.d. Bültenstiege
RTG  excellent (0/0)
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  chovný pes v USA


 maj: USA