Koko chanel Krásnoočko

O.: Xirby Krásnoočko

M.: Wanta Krásnoočko

Zkoušky: ZM, VZ1

neg. - 0/0