Kollete Krásnoočko

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Monky Krásnoočko
RTG  DKK 0/0 a DLK 0/0 - SK "A", "A"
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: Lídajová Silvia, Nitra, SK