Little Lady Krásnoočko

Účast na KVV ve třídě mladých se známkou VELMI DOBRÁ 13

O.: Zambo Krásnoočko

M.: Venja von hohen Erle

výborná, negativní 0/0, 5JX1/P - 1.třída

Zkoušky: ZVV1, ZUP, ZOP - 1