Max z Pohraniční stráže

Služební pes Policie ČR, kategorie použití P3
Jeho předností byla mohutná kostra a špičková povaha