Rozlučka s rokem 2014

Dne 20.12.2014 jsme se sešli na našem cvičišti ZKO Krásnoočko, abychom se společně poohlédli za uplynulým rokem 2014.

Jako již tradičně proběhlo vyhodnocení Psovoda roku 2014:1. místo - Ing. Michaela Šultová
2. místo - Jaroslava Prášilová
3. místo - Josef Prášil
4. - 5. místo - Veronika Francová s Jan Minčák
6. místo - Lenka Šimková
7. - 8. místo - Jana Štayrová a Jana RomanováTaké byli ohodnoceni další kamarádi, kteří svými výkony v kynologii prezentují naší ZKO a chovatelskou stanici Krásnoočko.

Věnceslava Cejnková a Karel Andrejsek

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hlavním sponzorem soutěže "Psovod roku 2014" byla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Po vyhodnocení naší soutěže byly ohodnoceny 3 členky naší ZKO za svojí výcvikovou činnost a obdržely Odznak VZORNÉHO VÝCVIKÁŘE III. st.

Jaroslava Prášilová
Ing. Michaela Šultová
Hana Kufová

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako další nedílnou součástí naší rozlučky je hodnotná tombola

Děkujeme všem za krásné věci, které nám do tomboly věnovali:

manž. Prášilovi, Jana Štayrová a Jana Romanová, maž. Minčákovi, manž. Andrejskovi, Lenka Šimková, Eva Pavlásková, Lucka Kůtová, Michaela Šultová

A pak už jsme jen jedli, pili a výborně se bavili.

Děkuji všem kamarádům, kteří za námi přijeli a věřím, že se příští rok opět sejdeme.

Josef Prášil
předseda ZKO Krásnoočko