Rozlučka s rokem 2016

Dne 17.12.2016 jsme se sešli na našem cvičišti ZKO Krásnoočko, abychom se společně poohlédli za uplynulým rokem 2016. Jako již tradičně zahajujeme naše posezení členskou schůzí, při které vyhodnotíme uplynulý rok a předneseme plány na rok budoucí a následuje

vyhodnocení Psovoda roku 2016:1. místo - Josef Prášil
2. místo - Jana Štayrová
3. místo - Jana Kratochvílová
4. místo - Jaroslava Prášilová
5. místo - Lenka Šimková

mimo prvních pět psovodů s největším počtem bodů byly velmi hodnotnými dary oceněni všichni členové ZKO Krásnoočko a také byla vyhlášena kategorie pro nečleny klubu, kteří k nám ovšem jezdí na pravidelné tréninky a svými výkony náš klub reprezentují.

1. místo a nejvyšší počet bodů - Zuzana Voráčová

Letošní rok byl velmi úspěšný  a tak byla i soutěž o Psovoda roku velmi napínavá do samotného konce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hlavním sponzorem soutěže "Psovod roku 2016" byla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako další nedílnou součástí naší rozlučky je hodnotná tombola, která byla letos naprosto  úžasná :-)

Děkujeme všem za krásné věci, které nám do tomboly věnovali:

manž. Prášilovi, Jana Štayrová a Jana Kratochvílová, maž. Minčákovi, manž. Andrejskovi, Lenka Šimková, Eva Pavlásková, Lucka Kůtová, Michaela Šultová, Hana Kufová, Věra Imrichová, Veronika Francová, Olča Svobodová, Zuzana Voráčová, Dana Wünschová, Vendy Cejnková, rodina Měkutova, Helena Baťová

A pak už jsme jen jedli, pili a výborně se bavili.


Kolena nesmí na závěr každého roku chybětA i na závěr nechyběly kartičky...

Děkuji moc našim kamarádům, kteří za námi přijeli a věřím, že se příští rok opět sejdeme, letos to bylo prostě díky všem úplně báječné.

Josef Prášil
předseda ZKO Krásnoočko