Účast na KVV ve třídě pracovní se známkou VÝBORNÁ 15

O.:
Ajax v. Haller Osning

M.: Sanna Mikor

Zkoušky: BH, ZVV1

RTG - neg., výborná 3. , bonitace 5JX1/N - 1.tř.

Sestra Nicca Krásnoočko získala na KVV ve třídě pracovní známku VÝBORNÁ 1