ODCHOVANÉ VRHY POMERANIANŮ
vrh "A"

                        
          ISIS HVĚZDA RAJHRADU             CREAM CHOCOLATE GRAUE SPIEL


Adélka Pom Krásnoočko 


Amálka Pom Krásnoočko


Anetka Pom Krásnoočko
 

 

vrh "B"

                              
ISIS HVĚZDA RAJHRADU                   TEDDY IZ KASKADA GREZ


Bambino Pom Krásnoočko   


  Babetka Pom Krásnoočko 


 

vrh "C"

                                        
            SAPHIRA HVĚZDA RAJHRADU                          TEDDY IZ KASKADA GREZ


Cecilka Pom Krásnoočko


Cílinka Pom Krásnoočko

 

vrh "D"

 
ISIS HVĚZDA RAJHRADU                   TEDDY IZ KASKADA GREZ


Deep Pom Krásnoočko


Demont Pom Krásnoočko


Darling Pom Krásnoočko

 

vrh "E"


ISIS HVĚZDA RAJHRADU                                                                 VENI VIDI VICHI


Elton Pom Krásnoočko

 

vrh "F"


SAPHIRA HVĚZDA RAJHRADU                                                               VENI VIDI VICHI


Fabio Pom Krásnoočko


Fantastico Pom Krásnoočko