Pompo Krásnoočko

30.4.2010

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Lana Krásnoočko
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: Jiří Votava