Prada Krásnoočko

30.4.2010

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Lana Krásnoočko
RTG DKK 0/0 a DLK 0/0 
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: Zuzana Ježková, Karlovy Vary