PSOVOD ROKU 2015


V sobotu19.12.2015 jsme na cvičáku ZKO Krásnoočko oslavili končící rok 2015. Jako vždy se nás sešla obrovská parta, stoly se prohýbaly jídlem a pitím. Po úvodním slovu, který měl náš předseda - Josef Prášil jsme přešli k vyhodnocení každoroční soutěže "Psovod roku". Pro letošní rok jsme vyhodnotili 13 psovodů z našeho klubu, kteří během roku úspěšně absolvovali zkoušky, výstavy, bonitace atd. a dále jsme vyhodnotili dalších 5 psovodů, kteří s námi trénují a úzce patří do naší party.
 Pro rok 2015 se na prvních 5ti místech umístili:
1. místo - Josef Prášil
2. místo - Jana Štayrová
3. místo - Lenka Šimková
4. místo - Jana Kratochvílová
5. místo - Eva Pavlásková

Ceny pro úspěšné psovody a do tomboly

Krásný a výborný dort pro nás jako překvapení nechali připravit manž. Luxovi


Po vyhlášení soutěže jsme si dali báječnou večeři (vynikající žebírka) a došlo na bohatou tombolu. Poté už jsme si krásně užívali společného posezení.
 

Velké poděkování patří manž. Prášilovým, Janě Štayrové  manž. Minčákovým, Hance Kufové, Janě Kratochvílové, Lenke Šimkové, Evě Pavláskové, Verče Francové, Věndy Cejnková, manž. Luxovým a manž. Andrejskovým, Zuzce Voráčové, Daně Wünschové a v neposlední řadě také firmě JOSERA. Všichni jmenovaní se významně podíleli na krásných věcech, dárcích atd. do tomboly, do soutěže a také na tom, že jsme stále tak výborná parta, která při sobě drží za všech okolností a společně si pomáháme.
 

Blahopřeji všem, kteří se umístili v soutěži a přeji jim, aby byl příští rok minimálně stejně úspěšný.

Michaela Šultová


slovo předsedy klubu ZKO Krásnoočko závěrem:
"Přeji všem členům našeho klubu mnoho chuti do další práce a pevné zdraví v roce 2016. Současně všem také blahopřeji k dosaženým výsledkům a věřím, že i nadále budete stmelovat náš výborný kolektiv"

Josef Prášil