SAMMY von RECHTENBACH
narozen 1. 2. 2004
váha: 1,85 kg
v kohoutku: 20 cm