Santo Krásnoočko (16 měsíců)

Účast na KVV ve třídě dorostu I. se známkou VELMI NADĚJNÝ 9

O.: Zambo Krásnoočko

M.: Bora od řeky Labe

Zkoušky: ZM, ZVV1

5JI+