Skarlet Krásnoočko

Otec  Rando v. Team Fiemereck
Matka  Tammy v. Melanchthon
RTG  DKK + DLK "A" "A" - Slovensko
Zkoušky  
Výstavy Výborná 2 - r.CAC, r. CACIB
Bonitace  

 

manž. Husárovi, Nitra, Slovensko