Sweet Krásnoočko

Otec Arex v.d. Pelzmühle
Matka Sole Mio Krásnoočko
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: manž. Vavricovi, Bohumín