Tango Krásnoočko

O.: Patric Mikor

M.:  Jesy Krásnoočko

velmi nadějný, 5JI+ ,