SETKÁNÍ VETERÁNŮ 2017

Dne 18.3.2017 proběhlo na cvičišti ZKO Krásnoočko setkání psovodů - veteránů, sloužících v ch.st. PS Nový Žďár u Aše od roku 1958-1990. Na akci přijelo také mnoho aktivních kynologů z celé republiky a spolu se členy ZKO Krásnoočko jsme si užili krásný den, který se nesl v duchu vzpomínání a vyprávění prožitých zážitků, které se staly nedílnou součástí našich životů.


Symbolické hlášení v historické uniformě podává pplk. Dr. J. Horák vedoucímu ch.st. mjr. Vladimíru Zvolánkovi (85 let)


Připravovaný nástup účastníků, kteří prošli ch.st. Nový Žďár od roku 1958 - 1990


J. Horák a Vladimír Zvolánek se srdečně vítají s J. Kabátem (bývalý instruktor policejního střediska Býchory, mjr v.v., 70 let) a s Ottou Pocnerem - známým kynologem. V pozadí Mário Juhas...


Na foto ing. Ivan Dubec a Jiří Meitner


Josef Semecký a Jaroslav Schelemberk


Upřímné uvítání s ing. Vítem Vomáčkou


MVDr. P. Lizoň (veterinář ch.st.) a René Glab (psí kuchař)

 
Vynikající člověk Luboš Capoušek (letos slaví 60. narozeniny)   


Slavnostní přípitek účastníků setkání


Společné foto


Přednášku uváděl Jiří Rulc


I na muziku došlo - výborně nám hrál Karel Oplt


Dort upekla T. Konvičná - byl opravdu vynikající...

Jako při každé naší akci, i nyní se stoly prohýbaly pod množstvím vynikajícího jídla a pití. Každý z účastníku si odnesl upomínkové věci a krásné vzpomínky na tento den.

Děkuji všem členům ZKO Krásnoočko, bez kterých by to nešlo a také dalším kamarádům, kteří se do naší akce zapojili, podpořili nás a pomohli nám vše zajistit k úplné spokojenosti.

Josef Prášil - hlavní organizátor