NÁVŠTĚVA   ČÍNY

Kam se nelítá každý den...V roce 2001 jsem byl pozván chovateli NO do Číny. Zde jsem navštívil několik chovatelů a měl možnost posoudit chov v této daleké zemi. Jako všechno i chov NO se zde rozvíjí  neobyčejně rychle. Asijská zarputilost a touha za poznáním je cítit na každém zdejších chovatelů NO. Po dobu návštěvy jsem byl opravdu unešen chováním k mé osobě a péčí o německé ovčáky.

K celkovému pobytu bude napsána samostatná kapitola.


Návštěva náměstí "Nebeského klidu"
 

Vstup do "Zakázaného města"

 Unikátní foto - jako čestný host jsem vyfocen v křesle a v kroji bývalého císaře, kde provádím gesto "p r á v o   v e t a "

Foto: druhý zleva tlumočník, který se mnou letěl z Prahy

Překrásný pohled do zahrad císařovny "stoleté bonsaje"
    

Tudy kráčela historie...


Xanta Krásnoočko - první německý ovčák na Velké čínské zdi
(dle názorů čínských chovatelů - pes na toto posvátné místo běžně nemá přístup)

byl to opravdu impozantní pohled (nevím, jestli si to Xanta uvědomovala)
 
Chovná stanice NO v Číně
Xanta Krásnoočko, Wanta Krásnoočko a Kanto v.d. Asbacher Höhe (výborný 41 na BSZS  1999) s Josefem Prášilem a čínským majitelem!!