Yahoo Krásnoočko

Otec Rando v. Team Fiemereck
Matka  Vanta Suché Lazce
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  
Bonitace  

maj: manž. Majerovi, Děčín