Yca Krásnoočko

Účast na KVV ve třídě mladých se známkou VELMI DOBRÁ 4

Otec  Bursche aus Westsachsen
Matka Venja v.d. Hohen Erle
RTG  
Zkoušky  
Výstavy  VD 4 (KVV)
Bonitace