Dne 13.6.2009
proběhl na ZKO KRÁSNOOČKO

Podkrušnohorský pohár
Memoriál Josefa Jánoše 2.  ročník

K samotnému závodu nastoupilo celkem 32 závodníků (protože počet byl omezen), což je optimální k plynulému zvládnutí. Posuzovali pánové Kuchta Vl.. a Bc. Babička V., figuroval Klečka J. a náhradník byl Valach I. Vše klapalo dle stanoveného harmonogramu, se kterým byli účastníci seznámeni na nástupu. Samotné zahájení se neslo v duchu vzpomínek na Josefa Jánoše a M. Krumla, který skonal před několika dny. Při zahájení byla přítomna vdova  paní Jánošová a dvě dcery Alena a Jitka. Po tomto úvodu, který pronášel ředitel závodu pan Prášil byl proveden slavnostní slib ze strany závodníků, který pronesla sl. Šultová a při tomto jí bylo pogratulováno ke splnění podmínek k akademickému titulu Ing.
Závod probíhal za překrásného počasí, měl hladký průběh a nesl se ve sportovním duchu. K tomuto přispěla vysoká úroveň samotných závodníků, ale i špičková obsluha kuchyně, parkování, výběh pro venčení psů a v nemalé míře i živá hudba, která podkreslovala samotnou atmosféru závodu.
Touto cestou ZKO děkuje všem závodníkům, sponzorům, pořadatelům, Magistrátu města Chomutova, rozhodčím, figurantům i samotným divákům, že svým dílem přispěli k překrásnému závodu. Není nic příjemnějšího pro pořadatele, když při samotném loučení slyší z úst zúčastněných poděkování s příslibem účasti na dalších akcích.

Tato akce přispěla k propagaci kynologického sportu, ZKO Krásnoočka a města Chomutova.


VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

ZM
1. místo: Šedinová - Bess z Tržiště - ZKO Jirkov
2. místo: Šmídová - Marcus - ZKO Meziboří
3. místo: Bílek - Artur - ZKO Žatec

za ZKO Krásnoočko nastoupili v této kategorii 3 zátupci - Dáša Sýkorová a Zambo bez PP, Pavla Roglová a Tix Krásnoočko, Kristína Cibochová a Akki z Vanderlindu

ZVV 1
1. místo: Ježek - Bessy z Aranky - ZKO Litoměřice
2. místo: Strnadová - Chris Krásnoočko - ZKO Krásnoočko
3. místo: Longauerová - Mona z Jenive - ZKO Březno

za ZKO Krásnoočko nastoupily v této kategorii - Kufová Hanka a Brendy Laperys, Uhlíková Lenka s Grotem Cidabro - obě měly shodný počet bodů, proto o lepším umístění rozhodla obrana, kterou měla Hanka o pár bodů lepší a proto se umístila na krásném čtvrtém místě, dále ještě za nás nastoupila Ježková Zuzka a Lana Krásnoočko, Chybová Lída s Meggan Krásnoočko

IPO 1
1. místo: Šultová - Zamunda Bej Krásnoočko - ZKO Krásnoočko
2. místo: Kloučková - Cora Půlnoční měsíc - ZKO Jílové u Prahy
3. místo: Brynda - Merry Damyl Junior - ZKO Karlovy Vary

IPO 3
1. místo: Omelka - Clark Plzeňský Teufel - ZKO Kraslice
2. místo: Petrášková - Indian - ZKO Chodov
3. místo: Rakičová - Ringo od Policie ČR - ZKO Stará Role


Nejlepší poslušnost - Omelka - Clark Plzeňský Teufel - ZKO Kraslice

Nejlepší obrana - Omelka - Clark Plzeňský Teufel - ZKO Kraslice

Nejlepší mládežník - Roglová, Tix Krásnoočko - ZKO Krásnoočko

Nejlepší družstvo - ZKO Krásnoočko

CELKOVÝ VÍTĚZ - Omelka - Clark Plzeňský Teufel - ZKO Kraslice

FOTOGALERIE 1

FOTOGALERIE 2

FOTOGALERIE 3

FOTOGALERIE 4

FOTOGALERIE 5

Autoři fotek: Roman Dušek, Vladimír Matušík, Dáša Sýkorová
___---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Cena pro VÍTĚZE

..pro ilustraci velikost cen..

    ..pouze malá část cen přichystaných pro závodníky..Sponzoři:


ZKO KRÁSNOOČKO

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOV

 

 

INTER-SPRÁVA BUDOV s.r.o

AGROCOM Hrušovany
JAS s.r.o. - Jan Svoboda, Chomutov

FI OKNA a.s. - Chomutov
Safeguard Service a.s. - Jan Slivoň, Karlovy Vary
RMT Logistik s.r.o.

U Zlatého retrívra - Jirkov - zoo shop


maj: Ježková Zuzana


Ing. Ivan Kober - ředitel společnosti


Járová Dana - zástupce jednatele


Počítačová společnost, s.r.o. - Praha


pí. Králová

1. ročník:


MEMORIÁL   JOSEFA   JÁNOŠE rok 2006


Jako vzpomínku na dlouholetého funkcionáře a kynologa byl uspořádán I. ročník memoriálu Josefa Jánoše, který navazoval na kdysi slavný závod "Podkrušnohorský pohár", který pan Jánoš vždy aktivně pořádal. Na tomto závodě posuzovali pánové V. Kuchta a V. Babička. Soutěžilo se v kategoriích ZM, ZVV1, IPO 1, IPO 3. Závod proběhl za překrásného počasí, které se pokazilo až při vyhlašování výsledků. Závod byl mimořádně cenově zajištěn v hodnotě 40 000 Kč. Při vyhlašování ředitelem soutěže Josefem Prášilem se závodníkům tajil dech, co všechno se dá na kynologické akci vyhrát.
Slavnostní zahájení provedl ředitel soutěže s představiteli města  a přítomna byla manželka zesnulého paní Jánošová, která popřála závodníkům mnoho úspěchů. Po stránce sportovní došlo k několika mimořádným výkonům, které výše uvedení rozhodčí bodově ocenili.
Za zmínku stojí, že na nástupu byl přítomen poslední pes Benet Krásnoočko, kterého si pořídil ve věku 66  let a se kterým složil zkoušky ZVV 3, IPO 3, SchH 3, ZPO 1, SchH A, BH, FH 1 do 4 let věku psa.
Pan Jánoš zesnul 28.12.2004 (70 let)

 
        příprava části cen ředitelem soutěže Josefem Prášilem    
   
 
                     IPO 1 - Zamunda Bej Krásnoočko, psovod Šultová M. 4. místo


Xtaze Krásnoočko                                              Zamunda Bej Krásnoočko
 

                        
opět Zamunda Bej Krásnoočko                                                ZM - vítěz Truksa M. Žatec
                                                                                                         2.místo Macák - ZKO Krásnoočko Chomutov
                                                                                                         3.místo Vondrušková - ZKO KLadno
                       
                                                      ZVV 1 - Vajlantová - Bílina                                                    IPO 1 - 1. Strnadová L. - ZKO Krásnoočko (Xtaze Krásnoočko)
               Šedinová - Jirkov                                                                  2. Marinč - ZKO Cheb
               Vondrušková - Kladno                                                         3. Bradáč - ZKO Slaný

Hlavní kategorie IPO 3 - 1. místo M. Truksa - ZKO Žatec
                                     2. místo M. Truksa - ZKO Žatec
                                     3. místo Novotný J. - ZKO Mělník
                                     4. místo Kavková - ZKO Liberec