Zí Zí Top Krásnoočko

Účast na KVV ve třídě mladých se známkou VELMI DOBRÁ 15

O.: Vrey v. dan  Alhedys Hoeve

M.: Tapsi v. Forsthaus Hattlich

Zkoušky: IPO1

5JX1/P - 1.třída, výborná 2., neg.-0/0